eat out of the box (2020)

V tomto fotografickém souboru jsem zpracovala téma jídla. Vytvořila jsem fotografie, na kterých se jídlo stává něčím jiným, než obvykle je – a z něčeho chutného a atraktivního, co probouzí hlad, se stává něčím, co rozhodně chutně nevypadá. Vymazala jsem „auru“ jídla a nechala ho, aby se stalo jen chladným lhostejným objektem.

In this photo set I have worked on the theme of food. I have created photographs in which food becomes something different than it usually is – and from something tasty and attractive, which awakens hunger, it becomes something that definitely does not look tasty. I erased the „aura“ of food and let it become a cold, indifferent object.