undercurrents (2023)

Tato fotografická série by ráda poukázat na existenci jakýchsi primárních a duchovních spodních proudů, které v nás – navzdory našemu vysoce civilizovanému životu – stále existují a mohou více či méně viditelně ovlivňovat náš každodenní život.

This photo series would like to point out the existence of some kind of primary and spiritual undercurrents that still exist in us – despite our highly civilized lives – and can influence our everyday life more or less visibly.