how to control the uncontrollable (2023)

Soubor fotografií zachycující snahu ovládnout něco, co lidská síla nemůže ovládat a na co člověk vlastně ani nedosáhne svými schopnostmi a svým omezeným vnímáním. Snaha je však marná, absurdní a vyvolává spíše beznaděj, bez východnost a frustraci než kýžený výsledek.

A set of photographs depicting an effort to control something that human powers are not enough to control and that actually man cannot even reach with his limited perception. But the effort is futile, absurd and produces hopelessness and frustration rather than the desired result.