villa (2022)

Fiktivní příběh volně inspirovaný Tschinklerovou vilou v Dubí. V 19. století sloužila jako reprezentativní budova továrníka Tschinklera. V 80. letech 19. století Tschinkler zkrachoval a jeho vila byla zkonfiskována. O tom, co se v ní dělo od 80. let 19. století do roku 1923, archivy nic neříkají. Poté byla tato vila využívána jako psychiatrická léčebna pro děti. V 60. letech se zde prováděly pokusy s LSD pro léčebné účely a pravděpodobně se zde praktikovala i elektrošoková terapie. Inspirovala mě temná a ponurá atmosféra a historie této vily a vytvořila jsem fotografický příběh rodiny, která zde mohla žít od 80. let 19. století do roku 1923. Interpretace a propojení těchto fotografií je na divákovi.

A fictional story freely inspired by Tschinkler’s villa in Dubí. In 19th century it used to be a representative building of a factory owner Tschinkler. In 1880s Tschinkler went bankrupt and his villa was confiscated. The archives don’t tell any thing about what happened in there from 1880s to 1923. Then this villa was used as a psychiatric asylum for children. In the 60s there were experiments with LSD for therapeutic purposes and probably even electroshock therapy was practiced there. I was inspired by the dark and gloomy atmosphere and history of this villa and made a photographic story of a family that might have lived there from 1880s to 1923. The interpretation and connection between these photos is up to the spectator.