home, uneasy home (2020)

Série fotografií narušuje klidnou a bezpečnou atmosféru domova. Snažila jsem se z domova a vybavení bytu udělat objekty, které zneklidňují a způsobují, že domov není místem, kde se člověk cítí bezpečně a pohodlně, ale spíše odcizeným prostorem, kde nic nefunguje tak, jak by mělo.

A series of photographs disturbing the peaceful and safe atmosphere of the home. I have tried to make the home and the furnishings in the apartment into objects that make people uneasy and make the home not a place where they feel safe and comfortable, but rather an alienated space where nothing works as it should.